ESWT – Extracorporal Shock Wave Therapy

Extracorporeal Shock Wave Therapie is een veelbelovende nieuwe behandelmethode die bij veel behandelresistente klachten op het gebied van bindweefsel of peesklachten kan worden ingezet.

Shockwave therapie is een aanvulling op de bestaande fysiotherapeutische behandelmogelijkheden.

Shockwave therapie wordt in Nederland al 16 jaar toegepast. De techniek van Shockwave therapie is een doorontwikkeling van de technologie die gebruikt wordt bij niersteenvergruizers (lithotripsie). Bij deze behandeling worden ‘geluidsgolven’ gericht op de niersteen, die als gevolg daarvan verpulvert en zijn obstructieve werking verliest.

ESWT wordt met lagere dosis toegediend, kan gefocust maar hoeft niet gefocust te zijn en de apparatuur voor deze behandeling is aanmerkelijk kleiner én goedkoper dan de grote en dure ziekenhuisapparaten. Daarmee wordt ESWT ook bereikbaar voor fysiotherapeuten.

De geluidsschok wordt opgewekt in de applicator, die de vorm heeft van een pistool. De akoestische energie ontstaat wanneer een kogel in deze applicator onder hoge druk tegen de niet beweeglijke voorzijde botst.

De akoestische golf waarmee wordt behandeld dient niet verward te worden met compressie-therapie, zoals bij frictioneren. Alhoewel de shockwave behandeling soms wordt vergeleken met een frictie is de prikkel wezenlijk anders, vanwege de korte pulsduur en de hoge intensiteit. 


De behandeling

In het shockwave apparaat wordt een druk opgebouwd van 1 tot 4 atmosfeer. Deze druk (waarvan de hoogte instelbaar is) zorgt voor de snelle voorwaartse beweging van de kogel in de applicator.

De frequentie waarmee die kogel heen en weer beweegt en aldus de geluidsschok opwekt is instelbaar van 1HZ tot 35 HZ. Het is raadzaam de frequentie tijdens één zitting op te bouwen. Een behandeling eindigt bij het bereiken van 2000 schokken. De behandeling van één punt of regio duurt daarmee 3 tot 5 minuten. De behandeltechniek is soms stationair (triggerpoints), maar kan ook dynamisch worden uitgevoerd. Het interval tussen twee behandelingen bedraagt 5 tot 9 dagen. Het gemiddelde aantal behandelingen om tot een optimaal resultaat te komen ligt rond de vier. Niet zelden zijn één of twee behandelingen voldoende! Punten of regio’s die behandeld kunnen worden varieren van lokale pijnpunten in peesweefsel, maar ook aanhechtingen van spieren alsmede triggerpoints. 


Effecten:

  • ESWT geeft direct na de behandeling een langdurig aanhoudende pijnvermindering. Door het pijnstillende effect kunnen normale activiteiten zonder pijn worden uitgevoerd en wordt de abnormale zenuwactiviteit met pijnsensatie voorkomen. De spierspanning keert terug naar zijn normale niveau en het natuurlijk lichamelijke herstel komt sneller op gang.
  • ESWT zorgt voor een verbeterde doorbloeding en verhoogt het metabolisme. De fysiologische genezing wordt gestimuleerd. Eventueel aanwezige verkalkingen worden weker ten gevolge van de schokgolven.
  • Het verminderen van kalkdepots is soms echografisch aantoonbaar en wordt verklaard als gevolg van de implosie onder invloed van de shockwave. Kalk en andere afvalstoffen worden geruimd vanwege verhoogde macrofagen activiteit. Na behandeling is vaak een vaatverwijding te zien, hetgeen een goede prognose geeft.

Diverse onderzoeken tonen de effectiviteit aan. Ervaringen van gebruikers onderschrijven het hoge succespercentage. Er zijn zelfs shockwave klinieken (www.eswt.nl). 


Indicaties:

De meeste ervaring tot nu toe is opgedaan bij behandeling van hardnekkige chronische aandoeningen van pezen en spier-pees overgangen. Al of niet vergezeld van kleine kalkdepots.

  • Hielspoor/fasciïtis plantaris
  • Epicondylitis lateralis / medials
  • Tendinopathie patella
  • Tibial edge syndroom
  • Achillespees tendinopathie
  • Tendinitiden in rotatorcuff/schouderregio

Neveneffecten:

De behandeling is duidelijk voelbaar, soms pijnlijk. Een voorbehandeling met ijs kan deze veroorzaakte pijn verminderen. Soms is een injectie met een lokaal anaestheticum noodzakelijk. Overigens zijn er bepaalde apparaten, veelal de duurdere met gefocust geluid, waarbij de behandeling enorm pijnlijk kan zijn. Een lokaal anaesthticum is hierbij soms nodig.

Fysio/Manuele therapie Ron Beckers beschikt over 2 shockwave therapie apparaten waarbij het mogelijk is om te beschikken over diverse specifieke instellingen om adequaat allerlei peesaandoeningen te behandelen. 

Wilt u meer weten over ESWT, bel dan 046-4000893