Oedeemtherapie: Manuele Lymfdrainage ad modum Vodder ​ 

Algemeen 
Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht, onder meer:  

 • het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bijv. bacteriën) 
 • het uitwisselen van stoffen (bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (zuurstof, koolzuurgas).  

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.     

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt, samen met de bloedsomloop, een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is voornamelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden door een congenitale (aangeboren) problematiek, maar ook als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel met de handen geoptimaliseerd worden.     

De methode Vodder 
De Manuele Lymfdrainage volgens Vodder (MLDV) is een massagevorm die erop gericht is de kwaliteit van het intern watermilieu te verzekeren en dit in functie van een goede celregeneratie. Dit is mogelijk door de stimulatie van de werking van de venen (aders) en het lymfstelsel. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter en sneller via deze afvoerwegen af te voeren.   In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deens bioloog, samen met zijn echtgenote een voor die tijd revolutionaire therapie:    

MANUELE LYMFDRAINAGE volgens de methode VODDER’    

Het bijzondere aan de therapie van Dr. Vodder is, dat die niet alleen gericht is op een drainerende werking van het lymfstelsel, maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht. Het is een holistische behandeling waarbij de mens in zijn geheel telt.   De MLDV is een zachte massagevorm, toepasbaar op het gehele lichaam. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.     

Hoe gaat het in z’n werk? 
Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, met gelijktijdig een aangepaste druk op de venen. De richting wordt bepaald door de stroomrichting in de venen en de lymfvaten. Heel belangrijk daarbij is het ritme van deze ‘handgreep’. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.   De behandeling, waarbij u meestal ligt, vindt plaats in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn.   De behandeling begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door (afhankelijk van de klacht) de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gelaat. Heeft u buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.    

Behandelbare klachten 
De Manuele Lymfdrainage Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder anderen mensen met:  

 • Zwellingen (oedeem):
  Lymfoedeem bijv. armlymfoedeem na borstamputatie en okselkliertoilet
  Veneus oedeem bijv. dikke benen bij veneuze problemen
  Oedeem na een trauma bijv. enkelverzwikking, breuken, spierscheur
  Oedeem na een operatieve ingreep
 • Dystrofie (CRPS)
 • Auto-immuunziekten bijv. reuma, fibromyalgie, MS
 •   Klachten aan het zenuwstelsel bijv. gezichtsverlamming, migraine
 • Stressgerelateerde klachten bijv. slapeloosheid, hoofdpijn, obstipatie
 • Keel-, neus- en ooraandoeningen bijv. sinusitis 
 • Huidproblemen bijv. chronisch eczeem, fibrose 
 • Bloedcirculatiestoornissen bijv. claudicatio intermittens (etalagebenen), aambeien 
 • Ademhalingsproblemen 
 • Hormonale problemen bijv. pijnlijke menstruatie, vruchtbaarheidsproblemen