Manuela therapie bij zuigelingen en kinderen

Manuele therapie bij zuigelingen en kinderen (0-18 jaar) vallen binnen de omschrijving van het actuele beroepscompetentieprofiel van de NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manueel Therapeuten) en behoort hiermee tot het domein van de manuele therapie.

Wie heeft er niet gehoord van de zogenaamde huilbaby’s?
Dit zijn zuigelingen in de leeftijdscategorie 0-1 jaar met een voorkeurshouding op basis van een hoog cervicale functiestoornis (HCFS). Deze kinderen vormen een subgroep binnen de kinder manuele therapie. Het onderzoek en behandeling van een eventuele HCFS bij de zuigeling, richt zich op een vermoedelijke biomechanische functiestoornis in de wervelkolom en in de hoog cervicale wervelkolom in het bijzonder.

Het is mogelijk om positieve effecten te verkrijgen bij HCFS bij zuigelingen en kinderen middels manuele therapie.

Deze effecten zijn:

 • Betere zuigreflex. 
 • Beter doorslapen, kind wordt rustiger. 
 • Verbeterde mictie. 
 • Normale motorische ontwikkeling die past bij de leeftijdsfase van het kind. 
 • Hoofdpijn en duizeligheid verdwenen. 
 • A-symmetrie in de wervelkolom is verdwenen. 
 • Minder huilen en minder driftbuien. 
 • Bij baby’s, minder gevaar dat zich een scoliose gaat ontwikkelen. 
 • Verbetering van eventuele aanwezige reflux. 
 • Verbetering van eventuele aanwezige dwangstand nek en romp 
 • Verbetering van eventuele a-symmetrie van schedel en gelaat. 
 • Verbetering van normale heupfunctie-ontwikkeling. 
 • Minder overprikkeling van het ortho-sympatische zenuwstelsel.