Depressie en disbalans

Zijn er psycho/emotionele disbalansen die niet zijn verbeterd door westerse psychotherapie of zijn er psychische klachten waarvan de oorzaak niet is te achterhalen; dan bestaat de mogelijkheid om in het onderbewustzijn op onderzoek te gaan middels hypnotherapie. Zie voor beschrijving en uitleg onze website.

Heeft u last van klachten of zijn er vragen ?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie
046-4000893